4. Αρχικές Ρυθμίσεις WordPress

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του WordPress, βρισκόμαστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστές, στον πίνακα ελέγχου του website.

Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να ολοκληρώσουμε τις ρυθμίσεις του site:

ρυθμίσεις

Όπως βλέπετε στην παραπάνω εικόνα, βρισκόμαστε στον πίνακα ελέγχου και στην επιλογή Ρυθμίσεις.

Στη συνέχεια, στον πίνακα ελέγχου και πάλι και στην επιλογή Χρήστες, θα δημιουργήσουμε έναν νέο χρήστη ως διαχειριστή, γιατί αυτός που δημιουργήθηκε αυτόματα από την εγκατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει.

σύνδεση

 

Με αυτά τα στοιχεία θα συνδεόμαστε σαν διαχειριστές, όταν μπαίνουμε στη διεύθυνση wp-admin.