3. Περιβάλλον WordPress

Σε κάθε website Wordpress υπάρχουν 2 όψεις - περιβάλλοντα λειτουργίας:

  • Η πρόσοψη, αυτή που βλέπουν οι επισκέπτες του website.
  • Και ο πίνακας ελέγχου, το περιβάλλον όπου εργάζεται ο διαχειριστής του website, δηλαδή εμείς.

Για να δούμε την πρόσοψη του website, πληκτρολογούμε τη διεύθυνσή του. Για το παράδειγμά μας: wordpress.openeducation.gr.

Για να δούμε τον πίνακα ελέγχου, πληκτρολογούμε τη διεύθυνση και το wp-admin: wordpress.openeducation.gr/wp-admin.

Δείτε στην παρακάτω εικόνα:

πινακας ελέγχου

Βλέπετε στην παραπάνω εικόνα στη θέση 1, τη διεύθυνση που πληκτρολογήσαμε για να μπούμε στον πίνακα ελέγχου. Φυσικά, θα μας ζητήσει και user name - password για να μας αφήσει να εισέλθουμε ως διαχειριστές.

Στη θέση 2 της παραπάνω εικόνας, βλέπετε το όνομα του site και αν πατήσουμε εκεί, θα πάμε στην πρόσοψη, αυτό που βλέπουν όλοι οι επισκέπτες. Επειδή όμως είμαστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστές, θα φαίνονται και επιπλέον εργαλεία, για να επεξεργαζόμαστε τις σελίδες μας:

wp

Αν κάνουμε κλικ στην επάνω γωνία αριστερά στο όνομα του website, θα εμφανιστεί επιλογή για να περάσουμε στον πίνακα ελέγχου.