Πειραματιστείτε με το Drupal

Πειραματιστείτε με το Drupal

Στο διαδίκτυο να βρείτε δύο εφαρμογές του Drupal, με τις οποίες μπορείτε να πειραματιστείτε:

Και στις δύο εφαρμογές, μπορείτε να συνδεθείτε σαν διαχειριστές και να πειραματιστείτε, πριν εφαρμόσετε κάτι στο δικό σας site.