Βιβλίο

Η Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση

Το παγόβουνο της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης

« Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση είναι μια διαδικασία, στην οποία τα άτομα αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία, με ή χωρίς βοήθεια από άλλους, να διαγνώσουν τις μαθησιακές τους ανάγκες, να διαμορφώσουν τους μαθησιακούς τους στόχους, να προσδιορίσουν πηγές μάθησης, να επιλέξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές μάθησης και να αξιολογήσουν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα …» (Knowles 1975: 24).

Pages