Γνωρίζω το Drupal

Question 1 of 5

Τι σημαίνει CMS;

Clear Market Sites: Καθαρισμός περιεχομένου ενός site.

Content Marketing System: Σύστημα διαμόρφωσης περιεχομένου.

Content Management System = Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.

Continue Make Sites = Σύστημα δημιουργίας Ιστοσελίδων