Γνωρίζω το Drupal

You got 12 of 13 possible points.
Your score was: 92 %

Question Results

Score 0 of 1

Question:

Τι σημαίνει CMS;

Response:

Content Management System = Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.

Continue Make Sites = Σύστημα δημιουργίας Ιστοσελίδων

Clear Market Sites: Καθαρισμός περιεχομένου ενός site.

Content Marketing System: Σύστημα διαμόρφωσης περιεχομένου.

Score 1 of 1

Question:

Το Drupal πωλείται στα καταστήματα που πωλούνται και ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Response:

User answerFeedback
False

Το Drupal είναι ανοικτό λογισμικό και διατίθεται δωρεάν. Δεν πωλείται στα καταστήματα.

Score 3 of 3

Question:

Ποια από τα παρακάτω είναι CMS?

Response:

Drupal

HTML

Wordpress

Windows

Joomla

Score 5 of 5

Question:

Πώς ονομάζεται το σύστημα που μας βοηθά να δημιουργούμε δικτυακούς τόπους και να δημοσιεύουμε και να διαχειριζόμαστε το περιεχόμενό τους; (3 αγγλικά κεφαλαία γράμματα)

Response:

Correct AnswerUser Answer
CMSCMS
Score 3 of 3

Question:

Αντιστοιχίστε τα παρακάτω CMS με τα χαρακτηριστικά τους:

Response:

MatchUser answerValuation

WORDPRESS

Ιδανικό για αρχάριους, αλλά με περιορισμένες δυνατότητες.

correct

JOOMLA

Μέτριας δυσκολίας, με αρκετές δυνατότητες.

correct

DRUPAL

Για έμπειρους χρήστες, με απεριόριστες δυνατότητες.

correct