2.4.2 Δομή πλαισίου Ethernet

Όταν η διεύθυνση αποστολής έχει όλα τα ψηφία 1 - ff-ff-ff-ff-ff-ff, τότε είναι διεύθυνση εκπομπής και το πλαίσιο παραδίδεται σε όλους τους υπολογιστές του δικτύου.

Από τι αποτελείται το πλαίσιο:

  • Προοίμιο, 8 bytes για το συντονισμό
  • MAC Address παραλήπτη 6 bytes
  • MAC Address αποστολέα 6 bytes
  • Τύπος, το είδος των δεδομένων που μεταφέρει το πλαίσιο 2 bytes
  • Δεδομένα, το λιγότερο 46 και το περισσότερο 1500 bytes
  • Ακολουθία ελέγχου πλαισίου, για τον έλεγχο σφαλμάτων CRC-32, 4 bytes

Μετά το πλαίσιο, παύση 96 bits.