Πιστοποίηση HTML - CSS Open Badge

Open Badge for Html-Css Beginner

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες των μαθημάτων HTML - CSS με επιτυχία, θα αποκτήσετε την ψηφιακή πιστοποίηση - Open Badge HTML-CSS Beginner.

Οι εργασίες αυτές είναι:

 1. Από την ετικέτα img, η άσκηση της σελίδας 14.
 2. Από την ετικέτα p, οι ασκήσεις στις σελίδες 11, 12 και 13.
 3. Από την ετικέτα a, η άσκηση της σελίδας 12.
 4. Από την ετικέτα div, οι ασκήσεις στις σελίδες 11, 12 και 13.
 5. Από την ετικέτα table, οι ασκήσεις στις σελίδες 12 και 13.
 6. Από την ετικέτα ol, ul , li, η άσκηση της σελίδας 13.
 7. Η επαναληπτική εργασία.

Οι εργασίες από 1-6 συμμετέχουν στην τελική βαθμολογία σε ποσοστό 60%,  ενώ η επαναληπτική εργασία σε ποσοστό 40%.

Για να αποκτήσετε την πιστοποίηση θα πρέπει να συγκεντρώσετε βαθμολογία τουλάχιστον 75%.

Επαναληπτική Εργασία

Δημιουργήστε website, με θέμα δικής σας επιλογής, το οποίο:

 • Θα αποτελείται από 3 τουλάχιστον ιστοσελίδες (αρχεία html). Μια αρχική και δύο συνδεδεμένες με αυτήν. Στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων θα πρέπει να υπάρχουν επικεφαλίδες, παράγραφοι, λίστες με κουκκίδες και λίστες με αρίθμηση. (10%)
 • Σε όλες τις ιστοσελίδες θα υπάρχει στην κορυφή περιοχή μενού με υπερσυνδέσμους για τις ιστοσελίδες του website. Το μενού θα παραμένει σταθερά στην κορυφή των ιστοσελίδων κατά την κατακόρυφη κύλιση. (5%)
 • Σε όλες τις ιστοσελίδες θα υπάρχει στο κάτω μέρος περιοχή footer με πληροφορίες επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο και e-mail, με αντίστοιχους υπερσυνδέσμους για κλήση και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. (5%)
 • Σε μία ή περισσότερες ιστοσελίδες θα υπάρχει περιοχή ετικέτας div που θα περιλαμβάνει εικόνες και κείμενο, διατεταγμένα με τη βοήθεια άλλων εσωτερικών divs. (10%)
 • Σε μία ή περισσότερες ιστοσελίδες θα υπάρχει πίνακας (table), με ορατά ή μη ορατά περιγράμματα και περιεχόμενο κειμένου ή εικόνας. (5%)
 • Σε όλες τις εικόνες να καθορίζεται το πλάτος σε px καθώς και το padding σε τουλάχιστον 10px.(5%)

 

Όλα τα αρχεία html που θα δημιουργήσετε, μαζί με τα αρχεία εικόνων, θα τα συμπιέσετε σε ένα αρχείο zip, το οποίο θα στείλετε με την εφαρμογή wetransfer στη διεύθυνση: deskamilali@gmail.com.

Καλή επιτυχία!