Πίνακας Ετικετών HTML

Ετικέτα

Περιγραφή

<!--...-->

Σχόλιο

<!DOCTYPE>

Τύπος ιστοσελίδας

<a>

Υπερσύνδεσμος

<audio>

Ηχητικό περιεχόμενο

<b>

Έντονο κείμενο

<blockquote>

Παράθεση κειμένου από μια άλλη πηγή

<body>

Το σώμα της ιστοσελίδας

<br>

Αλλαγή γραμμής

<canvas>

Περιοχή στην οποία μπορούμε να εμφανίσουμε γραφικά χρησιμοποιώντας μία γλώσσα προγραμματισμού (συνήθως την JavaScript)

<div>

Περιοχή της ιστοσελίδας που μπορεί να είναι μεγάλη και να περιλαμβάνει πολλά αντικείμενα. Καταλαμβάνει όλο το διαθέσιμο χώρο. 

<em>

Κείμενο με έμφαση

<h1> to <h6>

Επικεφαλίδες HTML

<html>

Η αρχή της HTML ιστοσελίδας

<img>

Εικόνα

<li>

Στοιχείο λίστας

<ol>

Αριθμημένη λίστα

<p>

Παράγραφος

<span>

Περιοχή της ιστοσελίδας, μικρότερη από τη div. Μπορεί να είναι μέρος μίας πρότασης.

<strong>

Έντονο κείμενο

<style>

Στυλ. Το χρησιμοποιούμε για το inline css

<sub>

Δείκτης

<sup>

Εκθέτης

<table>

Πίνακας

<td>

Κελί πίνακα

<tr>

Γραμμή πίνακα

<u>

Υπογραμμισμένο κείμενο

<ul>

Λίστα με κουκκίδες