Επαναληπτική Εργασία

Δημιουργήστε website, με θέμα δικής σας επιλογής, το οποίο:

  • Θα αποτελείται από 3 τουλάχιστον ιστοσελίδες (αρχεία html). Μια αρχική και δύο συνδεδεμένες με αυτήν. Στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων θα πρέπει να υπάρχουν επικεφαλίδες, παράγραφοι, λίστες με κουκκίδες και λίστες με αρίθμηση. (10%)
  • Σε όλες τις ιστοσελίδες θα υπάρχει στην κορυφή περιοχή μενού με υπερσυνδέσμους για τις ιστοσελίδες του website. Το μενού θα παραμένει σταθερά στην κορυφή των ιστοσελίδων κατά την κατακόρυφη κύλιση. (5%)
  • Σε όλες τις ιστοσελίδες θα υπάρχει στο κάτω μέρος περιοχή footer με πληροφορίες επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο και e-mail, με αντίστοιχους υπερσυνδέσμους για κλήση και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. (5%)
  • Σε μία ή περισσότερες ιστοσελίδες θα υπάρχει περιοχή ετικέτας div που θα περιλαμβάνει εικόνες και κείμενο, διατεταγμένα με τη βοήθεια άλλων εσωτερικών divs. (10%)
  • Σε μία ή περισσότερες ιστοσελίδες θα υπάρχει πίνακας (table), με ορατά ή μη ορατά περιγράμματα και περιεχόμενο κειμένου ή εικόνας. (5%)
  • Σε όλες τις εικόνες να καθορίζεται το πλάτος σε px καθώς και το padding σε τουλάχιστον 10px.(5%)

 

Με την επαναληπτική εργασία συγκεντρώνετε το 40% της τελικής βαθμολογίας.

Για να αποκτήσετε την πιστοποίηση θα πρέπει να συγκεντρώσετε βαθμολογία τουλάχιστον 75%.

Οι υπόλοιπες ασκήσεις τις οποίες πρέπει να ολοκληρώσετε για να συμπληρώσετε τη βαθμολογία σας, βρίσκονται εδώ.