5 Τρόποι για να Κερδίσετε το Ενδιαφέρον και την Προσοχή των Εκπαιδευόμενων

1. Μείνετε Σχετικοί

Διατηρήστε όλο το περιεχόμενο, τους τίτλους και τους υπότιτλους, σχετικά με το αντικείμενο των μαθημάτων.

2.  Μείνετε Οργανωμένοι και Λητοί

Οργανώστε το περιεχόμενό σας και διατηρήστε τις οθόνες λητές. Μην προσθέτετε στοιχεία εντυπωσιασμού που θα τραβήξουν την προσοχή του εκπαιδευόμενου από το περιεχόμενο.

3. Κρατήστε το Ενδιαφέρον

Και το περιεχόμενο αλλά και η σχεδίαση θα πρέπει να κινούν το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου.

4. Μείνετε Ενημερωμένοι

Ενημερώνετε συχνά το περιεχόμενο των μαθημάτων, ώστε να είστε σίγουροι πως όσα λέτε ισχύουν.

5. Περιορίστε την Αλληλεπίδραση

Προσθέστε αλληλεπίδραση μόνο όταν απαιτείται.

 

Categories: