Καθαρή Εγκατάσταση του Drupal στον Υπολογιστή σας

Αν έχετε ακολουθήσει όλα τα προηγούμενα βήματα, είσαστε έτοιμοι τώρα να εγκαταστήσετε το Drupal στον υπολογιστή σας!

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της EasyPHP και επιλέξτε Local Web.

Για να εγκαταστήσετε την καθαρή έκδοση του Drupal, δείτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε στο βίντεο: