Δημιουργία των Βάσεων Δεδομένων

Κάθε site Drupal, βασίζεται σε μία βάση δεδομένων.

  • Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, θα πρέπει αυτή η βάση δεδομένων να υπάρχει για να δώσετε τα στοιχεία της.
  • Θα τη δημιουργήσετε με την EasyPHP.
  • Θα χρειαστείτε δύο βάσεις δεδομένων: Μία για την απλή εγκατάσταση Drupal και μία για την Distribution.

Τι πρέπει να κάνετε για να δημιουργήσετε τις βάσεις δεδομένων που θα χρειαστείτε:

  1. Καλέστε την EasyPHP και κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιό της.
  2. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται επιλέξτε Administration.
  3. Στο παράθυρο του φυλλομετρητή που ανοίγει, επιλέξτε open.
  4. Στο επόμενο παράθυρο, κάντε κλικ στις Βάσεις Δεδομένων.
  5. Δώστε το όνομα της Βάσης Δεδομένων και πατήστε στο κουμπάκι Δημιουργία.
  6. Επαναλάβετε για τη δεύτερη βάση.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τη δημιουργία των βάσεων. Για τη δεύτερη βάση, δώστε το όνομα methys

: