Γνωρίζω το Drupal

Questions:5
Attempts allowed:Unlimited
Available:Always
Pass rate:75 %
Backwards navigation:Allowed